รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศส.ปชต. นำร่องเชิงบูรณาการ ซึ่งป็นการทบทวนกระบวนการทำงาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศส.ปชต. นำร่องเชิงบูรณาการ ซึ่งป็นการทบทวนกระบวนการทำงาน

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศส.ปชต. นำร่องเชิงบูรณาการ ซึ่งป็นการทบทวนกระบวนการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศส.ปชต.ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประชาธิปไตยในชุมชน โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม แคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่น่าติดตาม