ปทุมธานี วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 800 หลังคาเรือน

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 800 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.จันทบุรี 800 หลังคาเรือน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่เทศบาลตำบลอ่างคีรี เทศบาลตำบลปัถวี วัดมะขาม วัดท่าหลวงล่าง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
โดยมี พระครูสังฆรักษ์จิระศักดิ์ กนฺตสีโล เจ้าคณะตำบลท่าหลวง-อ่างคีรี พร้อมด้วย พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี นำคณะสงฆ์อำเภอมะขาม และกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่ได้รับมอบจากวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ เทศบาลตำบลอ่างคีรี เทศบาลตำบลปัถวี วัดมะขาม วัดท่าหลวงล่าง จำนวน 800 หลังคาเรือน เพื่อเยียวยาบรรเทาภัย ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยสถานการณ์ปัจจุบัน เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ประชาชนเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่ยังคงมีบางพื้นที่ยังคงมีน้ำขังอยู่

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม