ปทุมธานี ซ้อมแผนเสมือนจริง ไฟไหม้โรงเรียนวัดสุทธาวาสในพื้นที่ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี ซ้อมแผนเสมือนจริง ไฟไหม้โรงเรียนวัดสุทธาวาสในพื้นที่ลาดหลุมแก้ว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่โรงเรียนวัดสุทธาวาส หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยนายสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว สร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ ปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นปัจจุบัน โดยเชิญทีมผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้นเคยและแก้ไขปัญหาได้หากต้องเผชิญเหตุการณ์จริง


โดยการซ้อมแผนอัคคีภัยครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู พนักงานจ้าง นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้จำนวน 300 คน สำหรับโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟสถานศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว โดยจำลองเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ที่ห้องเรียนชั้น 3 ครูโรงเรียนที่พบเห็นและไม่สามารถดับเพลิงได้ จึงมีการอพยพ โดยมี นางสาวกาญจนา เกษร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส เข้าบัญชาการเหตุการณ์และสั่งอพยพทุกหน่วยงานไปยังจุดรวมพล โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่สนามโรงเรียน ทำการเช็คยอดรายชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคน

ปรากฏว่ามี นักเรียนผู้บาดเจ็บ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากภายนอก ทีมกู้ชีพโรงพยาบาล ลาดหลุมแก้ว อาสามูลนิธิปอเต็กตึ้ง อาสาร่วมกตัญญู ได้ทำการคัดกรอง ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลต่อไป ส่วนผู้ติดค้างอยู่บนอาคาร เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว จึงเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่บนอาคารได้ครบตามที่ได้รับแจ้งและนำส่งโรงพยาบาลจาก นั้นตํารวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐาน และวัตถุพยานในที่เกิดเหตุไฟไหม้ โอกาสนี้ มีการสาธิตการใช้ถังดับเพลิง และการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ฟื้นคืนชีพ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ร่วมฝึกซ้อมด้วย โดยมี รถดับเพลิง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ และเทศบาลระแหง และองค์การบริหารส่วนตำบลระแหง เข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้


นายสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า โรงเรียนวัดสุทธาวาส เป็นโรงเรียนขนาด กลาง มีอาคารเรียนหลายอาคาร เป็นสถานที่ราชการ ที่มีครูอาจารย์ พนักงานจ้างและนักเรียนจำนวน 268 คน โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว สำนักปลัด อบต.ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้วขึ้น เพื่อให้คณะครูอาจารย์ พนักงานจ้างและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีและแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง เมื่อเหตุจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในอาคาร

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

 

ข่าวที่น่าติดตาม