ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จว.ปข.จัดข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สืบสานแนวพระราชดำริฯ

ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จว.ปข.จัดข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สืบสานแนวพระราชดำริฯ

 


วันที่ 12 ก.ย.66 เวลา 09.45 น. ศรชล.จว.ปข.จัดข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สืบสานแนวพระราชดำริในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ ที่จัดขึ้นโดย สถานีตำรวจน้ำ 5 (ปากน้ำปราณบุรี) เป็นโครงการจิตอาสา สร้างบ้านให้น้องปลา ขยายสาขาให้น้องปู


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงตระหนักอย่างดียิ่งในคุณค่าแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งมั่นสืบสาน ต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ อาทิ งานด้านสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อความก้าวหน้า และประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย
โดยมี พลตำรวจตรี ชัช สุกแก้วณรงค์ รองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง เป็นประธานในพิธี ณ สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม