ลำปาง- กองทัพบกห่วงใย ใส่ใจช่วยเหลือ ดูแลทุกเมื่อ เพื่อน้องสุดท้องของเรา

ลำปาง- กองทัพบกห่วงใย ใส่ใจช่วยเหลือ ดูแลทุกเมื่อ เพื่อน้องสุดท้องของเรา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 พันเอกชรินทร์ สุวรรณะ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ ร้อยเอกจักรพงษ์ สุขใจ และคณะฯ เข้าดำเนินการประมาณการการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการที่มีสภาพทรุดโทรม ให้มีสภาพที่ดี เหมาะสม และสามารถเข้าอยู่อาศัยได้

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพอำนวย ที่เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาวให้กับ พลทหารกมลาส ศรีสะอาด ทหารกองประจำการผลัดที่ 1/66 และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านแม่สงใต้ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ในการนี้ได้รับการขอบคุณ เป็นที่ประทับใจ กับครอบครัวของ พลทหารกมลาส ศรีสะอาด และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ดังคำว่า “ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส “
#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม