ทสจ.ระยอง มอบรางวัลประกวด’ชุมชน โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่’มุ่งรณรงค์สร้างจิตสำนึกลด คัดแยก และนำขยะไปใช้ประโยชน์

ทสจ.ระยอง มอบรางวัลประกวด’ชุมชน โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่’มุ่งรณรงค์สร้างจิตสำนึกลด คัดแยก และนำขยะไปใช้ประโยชน์

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 ก.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการ ‘ชุมชน โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่’ให้แก่ชุมชน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง(ทสจ.) มีนายเฉลิม พุ่มไม้ ผอ.ทสจ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท’ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่’ และประเภท’โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่’

นอกจากนี้ในงานยังได้มีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ’แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ’ และการจัดแสดงบูธนิทรรศการการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน โรงเรียน และองค์กรเอกชน จำนวน 9 บูธ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและโรงเรียนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม.

ข่าวที่น่าติดตาม