ปทุมธานี วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์ยะลาถวายสังฆทาน323วัด อุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ไม่สงบ 4 จ.ชายแดนใต้

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์ยะลาถวายสังฆทาน323วัด อุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ไม่สงบ 4 จ.ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดยะลา จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 19 ครั้งที่ 165 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 130 จำนวน 315 กองทุน ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM, FACEBOOK LIVE และ YouTube มีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 130 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 165 โดยได้รับความเมตตาจากพระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม เป็นประธานสงฆ์ พระครูวรพุทธาภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) มาร่วมพิธีกรรม โดยมีพลตรีธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกกล่าวความในใจ และเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก
คุณครูจุฑามาศณัฐวดี ทิพย์กองลาส คุณครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ตัวแทนครู ผู้หยัดสู้ในพื้นที่ กล่าวเปิดใจว่า รู้สึกปลาบปลื้ม ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มาโดยตลอดเป็นประจำทุกปี ดิฉันขอให้คำมั่นว่าจะเป็นครูที่ดี จะอบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้ดีที่สุด ดังที่หลวงพ่อธัมมชโย ได้ห่วงใย และใส่ใจครูมาโดยตลอด ครูจะไม่หนีไปไหน จะคอยอยู่ดูเด็กๆ ให้เป็นคนดี ไปจนหมดวาระเกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 19 ครั้งที่ 165 และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 16 ปี มอบแล้ว 39,641 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท รวมความช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 393 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม