สมุทรปราการ-“ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร” อดีต สส.สมุทรปราการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาล

สมุทรปราการ-“ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร” อดีต สส.สมุทรปราการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาล

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ท่านดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ได้ให้เกียรติพบปะพี่น้องประชาชนในการประชุมประชาคม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4 พ.ศ 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมจัดทำแผนพัฒนา พร้อมทั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนจัดขึ้นภายในห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม