นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานพิธีส่งมอบบัตรจิตอาสา หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานจำนวน 100 คน ทีห้องประชุมฉัตรวาริน อำเภอสุไหงปาดี

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานพิธีส่งมอบบัตรจิตอาสา หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานจำนวน 100 คน ทีห้องประชุมฉัตรวาริน อำเภอสุไหงปาดี

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น.นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานสุไหงปาดี เป็นประธานพิธีส่งมอบบัตรจิตอาสา หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 100 คน โดยทางอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักทะเบียนอำเภอสุไหงปาดี

ในพิธีมี ผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.48 ผู้แทน สภ.สุไหงปาดี ผู้แทน ตชด.447 ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ฯ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำลังพลในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ สมาชิก อส.ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม