ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา วอนรัฐบาลใหม่ ช่วยจัดชุดให้ กรรมการหมู่บ้าน (กม.) 75,032 ทั่วประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา วอนรัฐบาลใหม่ ช่วยจัดชุดให้ กรรมการหมู่บ้าน (กม.) 75,032 ทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา ที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดีสมาชิกวุฒิสภา อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวอภิปรายเรื่องการดำเนินงานของกรรมการหมู่บ้านหรือ กม.และอยากให้ รัฐบาลชุดใหม่ให้ความสำคัญ กับกรรมการหมู่บ้านหรือ กม. เรียกร้องให้รัฐมนตรีให้ความ สำคัญอนุมัติชุดประจำตำแหน่งกรรมการหมู่บ้าน ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ทั่วประเทศ 75,032 ด้วย กม.หรือกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือที่นายอำเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอรวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดแผนพัฒนา หมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรม ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา กล่าวอภิปรายว่า


รายงานฉบับนี้มีประโยชน์จะได้รู้ว่าผู้บริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะ นายกรัฐมนตรี จะได้ทราบว่ากม.หรือกรรมการหมู่บ้าน คือคนที่ขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ผู้ใหญ่บ้านคนเดียวทำอะไรไม่ได้ มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ถ้าไม่มีกรรมการหมู่บ้านจะขับเคลื่อนไม่ได้ เพราะกรรมการหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน โดยตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านแพทย์ ประจำตำบล มีอบต.หรือสมาชิกท้องถิ่นโดยตำแหน่ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอีก 2 คน และมีตัวแทนของแต่ละคน กรรมการหมู่บ้านอีกประมาณ 10 คน เขาบอกว่ากรรมการหมู่บ้าน คล้ายๆกับรัฐมนตรี ในด้านต่างๆ เช่นด้านสาธารณสุข ก็มี อสม. ด้านความมั่นคงก็มี ชรบ. กม.หรือกรรมการหมู่บ้าน ยังไม่มีชุดเป็นของตัวเอง แล้วก็ทราบว่าได้มีการอนุมัติ มีเครื่องประดับต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีชุดสีกากีซึ่งเป็นชุดที่มีเกียรติสำหรับคนต่างจังหวัด

สำหรับคนในหมู่บ้านตำบลอำเภอนั้นๆ การใส่ชุดสีกากีมันมีศักดิ์มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี รายได้ค่าตอบแทนก็น้อยนิด กำนันผู้ใหญ่บ้านก็เล็กน้อยได้ข่าวว่านายกรัฐมนตรีอนุมัติไป 2,000 บาทถึง 15,000 บาท บางคนทำความดีได้ 11,600 บาท ถ้ายังไม่มีกรอบชัดเจนก็จะได้เพิ่มมาแค่ 400 บาท กรรมการหมู่บ้านก็เป็นคนสำคัญ อสม.ได้เงินเดือนกันหมดแล้ว แต่ กม.กรรมการหมู่บ้านยังไม่ได้อะไรเลย ก็ฝากถึงท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีวันนี้เราผ่านโควิด -19 มาได้ เพราะว่าเรามีหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีความร่วมมือใครเจ็บป่วย มาอยู่ท้ายหมู่บ้านนั่ง อยู่ห้างคนเดียว เข้าหมู่บ้านก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้น รายงานฉบับนี้มีประโยชน์ครับ ตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไม่ได้เลยถ้าหมู่บ้านไม่เข้มแข็ง เพราะฉะนั้นตำบลบ้านผมน่าจะเป็นตำบลมั่งคั่ง มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งจบปริญญาตรี ตอนนี้จบปริญญาโท เก็บเล็กผสมน้อยมีเครื่องสีข้าวเป็นของตัวเองเล็กๆ

แล้วก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในตำบลนั้นมาทำทำข้าว ปลอดสารพิษผลิต แล้วเอาสีข้าวกินกันเองตลอดทั้งปี ต้องจองล่วงหน้วันนี้กรรมการหมู่บ้านของเราเข้มแข็ง แล้วเราได้ร้องขอเหมือน หน่วยงานราชการ อยากจะได้มีที่ตากข้าว ก็ไม่ได้ จะขยายลานตากข้าวก็ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ความต้องการความพื้นฐาน พราะฉะนั้นการที่เราไปทำประชาคมหมู่บ้านอะไรไว้กรรมการหมู่บ้านประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว หมู่บ้านเขาอยากได้ ถนนระดับ 1 2 3 4 ก็ให้เรียงไปตามความอยากได้ของเขา ไม่ใช่ปีนึงนายอำเภอย้ายเข้ามาใหม่ กรรมการหมู่บ้าน บอกต้องลานตากข้าวของหมู่บ้าน พอมาใหม่เปลี่ยนใหม่อีกแล้ว เพราะฉะนั้นนี่ส่วนราชการนี่ล่ะครับท่านผู้ว่าราชการ ท่านนายอำเภอ อะไรที่มันเข้าคิวไว้แล้วโดยเฉพาะกรรมการหมู่บ้าน ก็ได้ประชาคมหมู่บ้านแล้วเนี่ย

อบต. ทั้งหลายนายกทั้งหลายนายอำเภอท่านผู้ว่าคงต้องดูครับไม่ได้เปลี่ยนทุกปีเลย กรรมการหมู่บ้านเขาสรุปว่า หมู่บ้านนี้เขาต้องการอย่างนี้ ผ่านไปแป๊บเดียวปีเดียวทำประชาคมมใหม่อย่างนี้ถึงอยากให้กรรมการหมู่บ้าน ตั้งเข้ามามีพรบ.เป็นพรบ. ที่เปิดมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันสำคัญ ของตนเองนั่นก็คือวันที่ 9 มีนาคมของทุกปีเป็นวันกรรมการหมู่บ้าน แต่งตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 วันนี้ยังไม่มีชุดใส่เลยเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญไม่ใช่เอาพูดไม่ให้ความสำคัญเขาวันนี้เขาชัดเจนเลยข้อแรกท่านประธานครับฝาก ข้อแรกขอชุดให้กับกรรมการหมู่บ้านจำนวน 7,5032 หมู่บ้าน ไปถึงรัฐมนตรีอนุมัติชุดกรรมการหมู่บ้านให้เขาด้วยมีกำมีวันกรรมการหมู่วันนี้ตั้งแต่ปี 2551 9 มีนาคมวันนี้ปี 2566 ยังไม่มีชุดใส่เลยครับฝากถึงวันที่ผ่านมาจากสมาชิกวุฒิสภา ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขอเรื่องเดียว และขอให้สำเร็จขอชุดกรรมการหมู่บ้านครับ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม