นิพนธ์ รับเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานสนับสนุนฯมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 58-60 ที่ จ.สงขลา

นิพนธ์ รับเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานสนับสนุนฯมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 58-60 ที่ จ.สงขลา

วันนี้ 5 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเพิ่มพูน โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว สงขลาในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานผู้สนับสนุนการดำเนินงานและกิจการของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 – 2564 จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี โดยเป็นผู้เชิญเข็มพระราชทานวางบนพานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ผู้เข้ารับแต่ละรายเข้ารับพระราชทานฯ

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานผู้สนับสนุนการดำเนินงานและกิจการของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในช่วงปี 2558 – 2560 นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานผู้สนับสนุนการดำเนินงานและกิจการของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 – 2564 อีก 8 คน

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

///

ข่าวที่น่าติดตาม