นายก อบต.แสมสาร เยี่ยมคำนับแสดงความยินดี ผบ.ฐท.สส. หลังได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นพลเรือเอก

นายก อบต.แสมสาร เยี่ยมคำนับแสดงความยินดี ผบ.ฐท.สส. หลังได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นพลเรือเอก

วันนี้ 4 ก.ย.66 ที่กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (บก.ฐท.สส.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย อดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร พร้อมด้วยเลขากลุ่มผู้ประกอบการช่องแสมสาร อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุช่องแสมสาร เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีต่อ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในโอกาส มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นพลเรือเอก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ นำพาความเจริญมาสู่กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ และประชาชนในพื้นที่ จนเป็นที่ให้การยอมรับของผู้บังคับบัญชาระดับสูงและประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกด้าน ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ผ่านมา

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม