ชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทยภาคใต้ ทำบุญใหญ่ อุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ พร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อบูรณะอุโบสถอีกด้วย

ชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทยภาคใต้ ทำบุญใหญ่ อุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ พร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อบูรณะอุโบสถอีกด้วย

ที่ วัดวิมลคุณากร ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวิสุทธ์ สิงห์ขจรวรกุล ประธานชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทยภาคใต้ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับ สมาชิกของชมรมผู้ล่วงลับ จำนวน 15 ราย ที่ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด และอื่นๆ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา และโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้มอบเงินอีกจำนวนหนึ่งถวายวัดเพื่อนำไปบูรณะอุโบสถที่สร้างมานานอีกด้วย


โดยนายวิสุทธ์ กล่าวว่า ชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทยภาคใต้ ตั้งขึ้นเป็นเวลานานแล้ว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของข้าราชการบำนาญที่ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทย และที่สังกัดกระทรวงอื่นๆ ที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมฯ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะที่เคยเป็นข้าราชการ ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในด้านการปกครอง การพัฒนา และอื่นๆ ซึ่งจะมีการพบปะ ประชุม และสังสรรค์ เพื่อการทำกิจกรรมของชมรมเดือนละครั้ง หรือแล้วแต่สถานการณ์ โดยที่สมาชิกส่วนหนึ่ง ยังได้รับการแต่งตั้งจาก หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการเป็นที่ปรึกษา และ อื่นๆ เป็นการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม