โอ๊ด สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์พระเอกในและนอกจอ เดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาปฏิบัติกิจช่วยเหลือและจ่ายยาให้แก่ ผู้ป่วยมะเร็ง

โอ๊ด สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์พระเอกในและนอกจอ เดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาปฏิบัติกิจช่วยเหลือและจ่ายยาให้แก่ ผู้ป่วยมะเร็ง

วันนี้ 30 ส.ค.66 คณะแผนไทยใจดี นำโดย อาจารย์ หมอ ธนาพล คงน้อย หมอโบพลเอก อรรฐพร โบสุวรรณ หมอนกน้อย วิไลลักษณ์ สายเชื้อ และพระเอกในและนอกจอ โอ๊ด สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์เดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มาปฏิบัติกิจช่วยเหลือและจ่ายยาให้แก่ ผู้ป่วย
มะเร็ง ผู้ป่วยจากผลข้างเคียงของวัคซีน เข็ม 3 -4
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นครั้งที่ 4
ในครั้งนี้ได้ ทราบ ผู้ป่วยอายุ 96 ปีมารดาของคุณสายสมร จ.ลำพูลที่เป็นมะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง หลังจากที่รับยา จากหมอโบมา 4 ปีแล้วยังคงมีสุขภาพแข็งแรงทานข้าวได้ นอนหลับสบายในแต่ล่ะวันแต่ล่ะคืน ซึ่งถือว่าได้ผลดีที่สุดแล้วในการรักษาพยาบาล
สำหรับการรักษาพยาบาลครั้งนี้มีผู้ป่วยมารับการบริการ และรับยา จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ผลการปฏิบัติงานด้วยเมตตาจิตของคณะแผนไทยใจดีในวันนี้ ต้องด้วยจริยธรรมข้อแรก ของหลักแพทย์แผนไทย
คณะแผนไทยใจดี และผู้บริหารพร้อมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ขออนุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล ในครั้งนี้และทุกครั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บุญใดกุศลในการรักษาผู้เจ็บป่วยผู้ทุกข์เวทนาให้สุขภาพดีขึ้นบุญนั้นกุศลนั้นขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

ข่าวที่น่าติดตาม