นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจอรกานต์ เน้นย้ำกำชับเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย และไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจอรกานต์ เน้นย้ำกำชับเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย และไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ จุดตรวจอรกานต์ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางเข้าพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำจุดตรวจอรกานต์ พร้อมทั้งพบปะกำลังพล และได้ให้แนะนำ เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการปฏิบัติงาน เรื่องการระมัดระวังการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ

อาทิ การก่อเหตุต่อเป้าหมายอ่อนแอ, การก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องแบบเร่งด่วน, การใช้คาร์บอม, การใช้ไปป์บอมต่อฐานฯ การลวงเข้าพื้นที่,การก่อเหตุต่อระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ เพื่อตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเน้นย้ำกำชับเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย และไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายซ้ำอีก โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ได้เกิดเหตุคาร์บอมขึ้นบริเวณรางรถไฟที่จุดตรวจอรกานต์ ถนนบายพาส แยกทรายทอง 1 ก่อนถึงด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ขอให้กําลังพลทุกนาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม