ปทุมธานี อบจ.ปทุมให้โอกาสผู้พิการที่ขาดโอกาสรับรู้สิทธิสวัสดิการของตน

ปทุมธานี อบจ.ปทุมให้โอกาสผู้พิการที่ขาดโอกาสรับรู้สิทธิสวัสดิการของตน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงาน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 มี นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน มีนายเขื่อน สุปัญบุตร นายกสมาคมคนพิการปทุมธานี เเละ นายณรงค์ศักดิ์ มณี (เป๋ คลองเตย) ผู้พิการ และ ผู้ดูแลคนพิการ กว่า 100 คนร่วมกิจกรรม ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดปทุมธานี มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง สิทธิและสวัสดิการคนพิการตามกฎหมาย โดย วิทยากรจากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เเละเเบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การฝึกอาชีพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย , ฐานที่ 2 การพัฒนาทักษะเด็กพิเศษเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีงานทำ , ฐานที่ 3 ศักยภาพการทำงานของคนพิการ พร้อมทั้งเเลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอเเนะ เเละสรุปผลการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาต่อยอดในการดำเนินชีวิต ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีคนพิการที่จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537- 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 24,014 คน (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.66)


พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในปัจจุบันได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาดูแลส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ ให้เกิดการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งให้ผู้พิการได้เห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อดึงเอาศักยภาพที่ตนเองมีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้ผู้พิการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอขอบคุณไปยังวัดเเสงสรรค์ ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดตั้งสมาคมผู้พิการจังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีพื้นที่ในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการสร้างอาชีพ เเละทำกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม