นราธิวาส-กองทัพเรือ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ระเบิด

นราธิวาส-กองทัพเรือ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ระเบิด

 

กองทัพเรือ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนพร้อมด้วย ชุดทหารช่างฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ระเบิด บ.มูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก – ลก จ.นราธิวาส โดยดำเนินการ ทำการเก็บกวาดและทำโครงหลังคา มุงกระเบื้องหลังคา บ้านของนายปาซี สาแระ บ้านเลขที่ ๓๓/๑ และ บ้านเลขที่ ๓๓/๒ ม.๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นอกจากนั้น ได้จัดแบ่งชุดทหารช่างฯ อีกส่วนหนึ่ง ดำเนินการก่อสร้างโครงหลังคา เพื่อดำเนินการมุงกระเบื้องหลังคา บ้านเลขที่ ๓๓/๓ และ บ้านเลขที่ ๓๓/๔ ม.๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นบ้านนายเปาซี เช่นกัน

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ก.ค.๖๖ จนถึงวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๖ ช่วยเหลือเก็บกวาดซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยฯ จำนวน ๓๐ หลังคาเรือน กำลังพลในการปฏิบัติงาน ๒ ชป. จำนวน ๓๐ นาย

สรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
ตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิง บริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.05 น. แรงระเบิดทำให้เกิดความเสียหายบริเวณกว้าง นั้น
จังหวัดนราธิวาส ขอรายงานสถานการณ์เพิ่มเติม ดังนี้


1. ความเสียหาย
– มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 682 ครัวเรือน เพศชาย 1,200 คน เพศหญิง 1,313 รวม 2,513 คน
– ผู้บาดเจ็บ จำนวน 389 ราย กลับบ้านแล้ว จำนวน 389 ราย
– มีผู้เสียชีวิต จำนวน 11 ราย
– บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 649 หลัง
– โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง
– จักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถคูโบต้า รถจักรยาน รวมจำนวน 67 คัน และทรัพย์สินอื่นๆ เสียหายเป็นจำนวนมาก


2. การให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจำนวน 350 ชุด
– โรงครัวพระราชทาน อาหารกล่อง 6,000 กล่อง
2.1.การบริหารสถานการณ์
– จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ สถานที่เกิดเหตุ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ สนามกีฬามูโนะ อ.สุไหงโก-ลก ผู้ประสบภัยได้ออกจากศูนย์อพยพไปเช่าบ้านทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566


2.2.ด้านดำรงชีพ
– ข้าวกล่อง จำนวน 116,049 กล่อง
– เหล่ากาชาด จำนวน 27,000 กล่อง
– อื่นๆ จำนวน 14,274 กล่อง
– น้ำดื่ม จำนวน 26,143 แพ็ค
– ถุงยังชีพ จำนวน 2,361 ชุด
2.3.ผู้เสียชีวิต
– มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จ่ายเงิน 11 ราย รายละ 10,000.00 บาท เป็นเงิน 110,000.00 บาท
– สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส จ่ายเงินจำนวน 9 รายๆละ 200,000.00 บาทเป็นเงิน 1,800,000.00 บาท
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 11 รายๆละ 29,700.00 บาท เป็นเงิน 326,700.00 บาท และกรณีหัวหน้าครอบครัว จำนวน 3 ครอบครัวๆละ 29,700.00 บาท เป็นเงิน 89,100.00 บาท


– มูลนิธิป่อเต็กติ๊งร่วมกับมูลนิธิสงคมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ จ่ายเงินจำนวน 11 รายๆ ละ 25,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 275,000.00 บาท
– สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จ่ายเงิน จำนวน 6 ครอบครัวๆละ 10,000.00 บาท เป็นเงิน 60,000.00 บาท
– สำนักนายกรัฐมนตรีให้การช่วยเหลือ
ค่าจัดการศพ จำนวน 11 รายๆ ละ 50,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 550,000.00 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 6 ครัวเรือนๆละ 30,000.00 บาทเป็นเงิน 180,000 บาท
เงินเพิ่มเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ทายาทผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีบริบุรณ์ จำนวน 4 ครอบครัวๆ ละ 50,000.00 บาท เป็นเงิน 200,000.00 บาท


2.4.ด้านผู้ได้รับบาดเจ็บ
– อนุมัติเงินช่วยเหลือฯตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จำนวน 160 ราย เป็นเงิน 368,000.00 บาท
– สำนักนายกรัฐมนตรีให้การช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บมาก จำนวน 13 รายๆละ 30,000.00 บาท เป็นเงิน 390,000.00 บาท(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– สำนักนายกรัฐมนตรีให้การช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 378 รายๆละ 15,000.00 บาท เป็นเงิน 5,685,000.00 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิสงคมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บสาหัส จำนวน 13 รายๆละ 7,000.00 บาท เป็นเงิน 91,000.00 บาท

2.5.ด้านที่อยู่อาศัย
– ซ่อมแซมบ้านแล้ว จำนวน 317 หลัง คงเหลือ จำนวน 332 หลัง จากหน่วย ฉก.นราธิวาส/ฉก.นย.ทร /ภจว. นราธิวาส / กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชุดช่างพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 29 ชุด กำลังพล 263 นาย
– อนุมัติเงินช่วยเหลือฯตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จำนวน 581 หลัง เป็นเงิน 11,260,620.00 บาท
– อนุมัติเงินช่วยเหลือฯตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด้านดำรงชีพอื่น ๆ เป็นเงิน 2,616,600.00 บาท
– สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จ่ายเงิน ค่าเช่าบ้าน 6 เดือน ครอบครัวละ 3,000.00 บาท จำนวน 85 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 1,530,000.00 บาท
– สำนักนายกรัฐมนตรีให้การช่วยเหลือ จำนวน 100,646,995.23 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2.6.ระบบสาธารณูปโภค
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจ่ายไฟแล้ว จำนวน 519 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 152 หลัง
– การประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการวางท่อแล้ว จำนวน 58 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 103 หลัง อยู่ระหว่าง ของบเพื่อดำเนินการวางท่อ 521 หลัง
2.7.การได้รับบริจาค
เปิดบัญชีรับบริจาคฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ มูโนะ” ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 905-366-1220
– ยอดเงินบริจาค จำนวน 33,072,776.91 บาท
– ยอดที่ใช้ไปแล้ว จำนวน 5,288,180.00 บาท
ค่าขนย้ายศพ จำนวน 7,500.00 บาท
ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 616 ครัวเรือน จำนวน 4,227,000.00 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,053,680.00 บาท
– คงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 27,784,596.91 บาท เวลา 16.30 น.
– ผู้บริจาค จำนวน 1,547 ราย
– รับบริจาควัสดุก่อสร้าง
ปูนซีเมนต์ จำนวน 958 ถุง
กระเบื้องลอนคู่ จำนวน 35,250 แผ่น
ขอรับกระเบื้อง จำนวน 9,200 ตัว
แผ่นบอร์ด จำนวน 1,700 แผ่น
อิฐบล็อก จำนวน 19,524 ก้อน
2.8.การช่วยเหลือของหน่วยงาน
– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จำนวน 143 ราย เป็นเงิน 426,000.00 บาท จ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 1 รายๆละ 3,000.00 บาท
– สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ช่วยเหลือ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้ว จำนวน 505 ราย ประกอบด้วยนักเรียน 441 ราย บุคลากรทางการศึกษา 61 ราย ผู้บริหาร 3 ราย เป็นเงิน 588,500.00 บาท ช่วยเหลือสถานศึกษา เป็นเงิน 1,421,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,009,500.00 บาท
– สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส สำรวจความต้องการด้านแรงงานของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 2,513 คน ผลการสำรวจ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 2,146 ราย พบว่าต้องการหางานทำ จำนวน 154 ราย ลงทะเบียนสมัครงาน 79 ราย ต้องการฝึกอาชีพ จำนวน 189 ราย ลงทะเบียนฝึกอาชีพ 117 ราย
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยียวยาด้านจิตใจ จำนวน 1,132 ราย พบภาวะเสี่ยง จำนวน 188 ราย ตรวจสอบสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในระยะห่างจากจุดเกิดเหตุรัศมี 200 เมตร น้ำไม่สามารถอุปโภคได้
– คปภ. สำรวจ ระบบประกันภัย รถยนต์ได้รับความคุ้มครอง จำนวน 11 คัน จำนวน อนุมัติทุนประกัน จำนวน 4,873,000.00 บาท สามารถเข้าซ่อมได้เลย และบ้านเรือนได้รับความคุ้มครอง 25 หลัง เป็นเงิน 17,561,783.00 บาท
– หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน แขวงทางหลวงนราธิวาส ทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส นพค.41 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สนับสนุนเครื่องจักรกล ในการรื้อถอน หน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 และกองร้อยตำรวจตระเวรชายแดนที่ 447 สนับสนุนกำลังพล ในการรื้อถอน
– ภาครัฐ พลเรือน หน่วยทหาร หน่วยตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น จำนวน 863 คน
ติดตามข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความคืบหน้าต่างๆ ได้ทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส
ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม