จ.จันทบุรีจัดงาน “เปิดอาณาจักรขอมโบราณ เล่าขานตำนานเมืองเพนียด” ตื่นตาการแสดง แสง สี เสียง นักท่องเที่ยว ประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมตลาดวัฒนธรรมชาวชอง งานมีถึง 27 สิงหาคม 

จ.จันทบุรีจัดงาน “เปิดอาณาจักรขอมโบราณ เล่าขานตำนานเมืองเพนียด” ตื่นตาการแสดง แสง สี เสียง นักท่องเที่ยว ประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมตลาดวัฒนธรรมชาวชอง งานมีถึง 27 สิงหาคม 
https://youtu.be/cY2WB7wORN8
ค่ำวันนี้ (25 ส.ค.66)ที่บริเวณโบราณสถานเมืองเพนียด ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมงาน “เปิดอาณาจักรขอมโบราณ เล่าขานตำนานเมืองเพนียด”โดยวิทยาลัยนาฎศิลป์จังหวัดจันทบุรีได้นำนักศึกษา ครู อาจารย์ร่วมแสดงการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระนางกาไว ที่มีนักแสดงกว่า 200 คนเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวตำนานทางประวัติศาสตร์และชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเมืองเพนียดในอดีต
บทประพันธ์เพลงและทำนองที่แต่งขึ้นมาใหม่เฉพาะเรื่องราวของตำนานพระนางกาไวสอดคล้อง ปลุกใจ แสง สี เสียงตรึงตาตรึงใจผู้ร่วมชมการแสดง โดยนางมานัสศรี ตันไล้ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี การจัดงาน“เปิดอาณาจักรขอมโบราณ เล่าขานตำนานเมืองเพนียด” เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สืบค้น ฟื้นฟู ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าของจังหวัดจันทบุรีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวได้มีความรู้และร่วมอนุรักษ์และหวงแหน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ การจัดงานเชื่อมโยงไปถึงวัดทองทั่วที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองหรือพระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรญเพ็ชญ์ที่ประชาชนเลื่อมใส ศรัทธา
ภายในโบสถ์หลังเก่าที่มีอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยอธุยาตอนปลาย  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียดสืบค้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาระยะธรรมขอมกว่าพันปี / /เที่ยวชมตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคแบบชาวชอง เลือกซื้อและชิมสินค้า อิ่ม อร่อย สุดฟิน ชิม ช้อป ใช้ กับตลาดวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ ที่มีความหลากหลาย สัมผัสวิถีชุมชน การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน การแสดงของของชุมชน และเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ชมนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวด “เสน่ห์เมืองเพนียด” เที่ยวชมงานฟรี ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม นี้
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม