นราธิวาส-นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลก เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรี เทศบาลเมืองสุไหงโกลก ประจำปีงบประมาณ 2566

นราธิวาส-นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลก เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรี เทศบาลเมืองสุไหงโกลก ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่ ห้องประชุมมหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 80 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้


เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของสตรีในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แกนนำสตรีในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน ให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่อการทำงาน มีแนวคิดและตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของสตรีในพื้นที่ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน กิจกรรมของชุมชนต่อไป


ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม