นครนายก – จัดกิจกรรม “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่ประสบภาวะสายตาผิดปกติให้ได้รับการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นใหม่ฟรี นำไปสู่การมองเห็น

นครนายก – จัดกิจกรรม “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่ประสบภาวะสายตาผิดปกติให้ได้รับการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นใหม่ฟรี นำไปสู่การมองเห็น

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง”ต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่ประสบภาวะสายตาผิดปกติให้ได้รับการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นใหม่ฟรี นำไปสู่การมองเห็น โดยมีนายบรรพต รัตนเกตุ นายอำเภอบ้านนา กล่าวต้อนรับ นายแพทย์นพวุฒิ ศรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก พร้อมคณะเข้าร่วมโครงการฯ

โดยภายในงานได้มีการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดนครนายก จำนวน 500 คน ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นเป็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจน มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเทียบเท่าคนปกติ


“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญดำเนินงานโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 8-18 ปี ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตา พร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครนายก นำนักเรียนมาเข้ารับบริการกันในบรรยากาศที่อบอุ่น

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชนนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม