นราธิวาส-ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย ฝกร.ฉก.นย.ทร.และ ชุดทหารช่างฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ระเบิด ที่ อ.มูโนะ

นราธิวาส-ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย ฝกร.ฉก.นย.ทร.และ ชุดทหารช่างฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ระเบิด ที่ อ.มูโนะ

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย ฝกร.ฉก.นย.ทร. พร้อมด้วย ชุดทหารช่างฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ระเบิด บ.มูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก – ลก จ.นราธิวาส โดยดำเนินการ ทำการเก็บกวาดและทำโครงหลังคาเพื่อเตรียมการมุงกระเบื้อง บ้านของ บ้านเปาซี สาแระ บ้านเลขที่ ๓๓/๑ และ บ้านเลขที่ ๓๓/๒ ม.๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ก.ค.๖๖ จนถึงวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๖ ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยฯ แล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ หลัง กำลังพลในการปฏิบัติงาน ๒ ชป. จำนวน ๓๐ นาย

จากการพูดคุยกับ น.ส.ชนนาท นราประสิทธิ์ ซึ่งในวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการรื้อถอนบ้าน ที่บ้านเลขที่ ๒๙/๑ ม.๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่อาศัยกับครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก ได้แสดงความเห็นว่า พ่อ แม่ ยังทำใจไม่ได้ที่บ้านต้องโดนรื้อถอน แต่ น.ส.ชนนาท ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยความเข้มแข็งว่า เหตุการณ์ร้ายๆ ที่ผ่านมาแล้ว

ต่อไปคงจะมีแต่เรื่องดีๆ เข้ามาในชีวิตและครอบครัว วันนี้ได้มาถ่ายรูปบ้านไว้เป็นที่ระลึก เพื่อที่จะได้จดจำ ซึ่งในวันที่เกิดเหตุ ก็อยู่ในบ้านพัก ในใจคิดว่าเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบ สำหรับการสร้างบ้านทดแทน ก็จะติดตามการช่วยเหลือของทางราชการต่อไป ท้านสุดได้ขอบคุณ กองทัพเรือ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือรื้อถอนไม้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม