ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนตักบาตรพระ 4 ประเทศ 10,000 รูปที่หาดใหญ่ จ.สงขลา เผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธไปทั่วโลก

ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนตักบาตรพระ 4 ประเทศ 10,000 รูปที่หาดใหญ่ จ.สงขลา เผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธไปทั่วโลก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ 14 จังหวัดภาคใต้ และพระสงฆ์นานาชาติจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วย พระสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ร่วมในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป นานาชาติ ปีที่ 20 ถวายเป็นพุทธบูชา ทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อ นำข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งช่วยเหลือพระ ทหาร ตำรวจ และครู ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ย่านการท่องเที่ยวใจกลางเมืองหาดใหญ่ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป นานาชาติ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง เป็นประธานสงฆ์ , พลตรีปกรณ์ จันทรโชตะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ประธานฆราวาส พร้อมด้วย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจพ่อค้า ประชาชน โดยพุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวคำอาราธนาศีล 5 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวให้การต้อนรับผู้มาร่วมงานเป็นภาษาไทย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวให้การต้อนรับผู้มาร่วมงาน เป็นภาษาอังกฤษ นางอลิซ ลี เซียว ฮง ชาวมาเลเซีย กล่าวให้การต้อนรับเป็นภาษาจีน จากนั้น คุณมาริกา เจริญพาณิชย์ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานการจัดงานต่อท่านประธานในพิธี ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ถวายจตุปัจจัย จากนั้นคณะกรรมการการจัดงานได้ทำพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรถวายแด่คณะสงฆ์ 323 วัด รวมถึงมอบช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดตักบาตรพระ 10,000 รูป นานาชาติ ในปีนี้นิมนต์คณะสงฆ์จาก 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยได้นิมนต์มาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วย พระสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย เกิดจากการสนับสนุนของกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา มูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ทำความดีเพื่อแม่ เพื่อพ่อ ทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางศีลธรรม เป็นภาพลักษณ์ของนครหาดใหญ่ ให้เป็นนครแห่งเมืองบุญกุศล รวมพระสงฆ์หลากนิกาย สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชนในท้องถิ่น เป็นแบบอย่าง ให้กับอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ นับว่าเป็นงานท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ให้คงอยู่คู่กับเมืองหาดใหญ่ตลอดไป โดยข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งมอบช่วยเหลือคณะสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม