ชุมพร – ฟุตบอลดาราโก๊ะตี๋อารามบอยจัดทีมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรร่วมแข่งขันหาทุนมอบให้น้องๆนักเรียนบ้านเขาแงนเป็นทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา

ชุมพร – ฟุตบอลดาราโก๊ะตี๋อารามบอยจัดทีมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรร่วมแข่งขันหาทุนมอบให้น้องๆนักเรียนบ้านเขาแงนเป็นทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00น. สนามโรงเรียนบ้านเขาแงน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ” โก๊ะตี๋อารามบอยร่วมกับ น้ำระพีพัฒ์ “นำทีมอารามบอยเอฟซี มาแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศล เพื่อหารายได้มอบทุนให้น้องนักเรียนบ้านเขาแงนเพื่อพัฒนาการศึกษา

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mfF6iJsykno[/embedyt]

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ฟุตบอลดาราการกุศล พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน นายสมบัติ ถึงสุวรรณ ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 2  นายธรรมรงค์ คงสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแงน สมาคมคนไทยในฝัน คณะครูนักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมในการเปิดการแข่งขันในครั้งจำนวนมากถึงแม้ว่าในวันนี้จะเป็นวันหยุด

นายธรรมรงค์ กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนบ้านเขาแงน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งยังขาดงบประมาณในส่วนของการพัฒนาการจัดการศึกษา การสร้างอาคารมอสเตสเซอรี่ รวมถึงสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแงน ได้มีการประชุมและมีมติให้เชิญ สมาคมคนไทยในฝันมาช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้และร่วมสนับสนุนโดยทั่วกัน ซึ่งมีความประสงค์ที่มีความจำเป็นต้องจัดหางบประมาณคือ 1.เพื่อเป็นกองทุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนได้แก่ คอมพิวเตอร์ สื่อICT และสื่อการเรียนอื่นๆ 2.เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนซ่อมแซมอาคารมอสเตสเซอรี่ให้แล้วเสร็จ 3.เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาการจัดการศึกษา และเป็นทุนศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน  สำหรับกิจกรรมจะมีการแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศล ทั้งหมดจำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย 1.ทีมอารามบอย 2.ชมรมเพื่อนครูหลังสวน 3.เขาขวางเอฟซี 4.VIPปากน้ำหลังสวน 5.บ้านครองเพรา ผู้ใหญ่ดำบ้านท่า 6.น้องมีคุณ 7.อบต.หนู 8.สันติภาพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแงน กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศลในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของ สมาคมคนไทยในฝัน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคคลาการทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้สนับสนุน ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และผู้ปกครอง โดยก่อนการแข่งขันมีการประมูลเสื้อจำนวน 2 ตัวเพื่อสมทบทุนให้กับโรงเรียนอีกด้วย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม