มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ม.หาดใหญ่จัด ไหว้ครู ปี 66

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่เข้าร่วมพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ ขอให้นักศึกษาทุกคนมอบเคารพรัก นับถือ และศรัทธาแด่คุณครูของเรา เพราะครูเปรียบเสมือนพ่อแม่ของเราที่นอกจากจะให้วิชาความรู้แล้วยังให้ความรัก ความเอื้ออาทรต่อศิษย์ทุกคน ขอให้ศิษย์ได้ดำรงตนเป็นคนที่น่ารัก ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีเป้าหมายในการเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ยังขอแสดงยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ซึ่งมอบให้เป็นการตอบแทนและให้กำลังใจแก่ศิษย์ที่มีความหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังจนได้คะแนนดีเยี่ยม และขอขอบคุณหน่วยงานภายนอกทุกหน่วยงานที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทุกปี ขอให้นักศึกษาตั้งใจที่จะใช้ทุนการศึกษานั้นให้มีคุณค่า มีประโยชน์อย่างแท้จริง

นางสาวนุชนาฎ หอทอง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น กล่าวถึงเคล็ดลับการเรียนว่า อันดับแรกต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนก่อน จากนั้นช่วงก่อนสอบ 1 สัปดาห์จะมีการทวนเนื้อหาทั้งหมดว่าเรียนอะไรมาบ้าง แล้วนำมาสรุปลงในกระดาษ A4 และอ่านทบทวนอีกครั้ง จะทำให้ทำข้อสอบได้ รวมทั้งแบ่งเวลาโดยการที่มีตารางกิจกรรมของตัวเองในแต่ละวัน

ขณะที่ นางสาวพรรณิศา มีเสน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับทุน “นพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร” กล่าวว่า การเรียนพร้อมกับการทำกิจกรรมไปด้วยทำให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้ฝึกประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วย โดยความตั้งใจในอนาคตคืออยากเป็นครูที่ดีและสอนให้เด็กมีความรู้และเท่าทันโลกปัจจุบัน

สำหรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 19 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท และทุนการศึกษาสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ทุนร้อยตรี ดาโต๊ะ ดร.ไพโรจน์ รัตตกุล หาดทิพย์ – โค้ก เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท ทุน “นพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร” เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท รวมทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งสิ้น 25 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม