ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการปทุมธานี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มีพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี(ท) และผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม