นครนายก – พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน ( Fix it Center )เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 จัดพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชน ( Fix it Center ) สงกรานต์ พ.ศ. 2566

ที่บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร(ใหม่)จังหวัดนครนายก นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกาภาคกลาง 3 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน( Fix it Center )เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวสุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านช่างยนต์เครื่องมือกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน(Fix it Center ) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดตั้งศูนย์อาชีวะฯเพื่อให้บริกาตรวจสภาพรถของประชาชน ระหว่างการเดินทางพร้อมกับบริการด้านอื่นๆ เช่นน้ำดื่ม ผ้าเย็น ที่พักผ่อน ฯลฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุมรถยนต์ รวมถึงการให้บริการผู้ขับขี่รถและผู้เดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทาง เพื่อส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาจากการเรียนสถานที่จริง และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงรวมถึงปลูกฝังในเรื่องจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเป็นต้น

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม