ปลุกเสกพระพุทธเปิดโลกอีสานล้านช้างประจุหัวใจเศรษฐีสมปรารถนา

กลุ่มศิษย์เก่ารวมใจ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ร่วมคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ประกอบพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกพระพุทธเปิดโลกอีสานล้านช้าง “รุ่นเปิดโลก รับทรัพย์” ประจุยันต์หัวใจเศรษฐีสมปรารถนา ดีเลิศด้านพุทธศิลป์และพุทธคุณ เป็นพุทธรูปศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้เลื่อมใสศรัทธา สักการะกราบไหว้ เป็นที่พึ่งทางใจสืบไป

ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจุดเทียนชัยพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธเปิดโลกอีสานล้านช้าง “รุ่นเปิดโลก รับทรัพย์” โดยมีพระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ) วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม, พระครูสารธรรมาภรณ์ (หลวงปู่เฉย ญาณธโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่ เจ้าอาวาสวัดสระเกษ จ.ขอนแก่น, พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนูญญพโล) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และพระเกจิสมณศักดิ์ร่วมนั่งปรกปลุกเสก


ทั้งนี้ มีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ดร.เชวงศักดิ์ พลลาภ ศิษย์เก่าสาขาวัฒนธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานกลุ่มศิษย์เก่ารวมใจ, ดร.ฐิติศักดิ์ เวชกามา ผู้ช่วยคณบดี, ดร.สันติ สิงห์สุ รองคณบดีฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ, นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม ตัวแทนศิษย์เก่ารวมใจ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยนักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธี โดยก่อนประกอบพิธีพุทธาภิเษก ได้มีการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ พิธีเปิดป้ายและส่งมอบป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ การแสดงสมโภช พิธีบวงสรวงเทพยดาและอ่านโองการมหาพุทธาภิเษกอีกด้วย


ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ กล่าวว่าจากการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ควบรวมเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 เป็นต้นมา โดยมีอาคารวัฒนธรรมศาสตร์เป็นอาคารหลักเขตพื้นที่ในเมือง และมีพระพุทธประติมากรรมยืนปางเปิดโลก พุทธลักษณ์อีสานล้านช้างอย่างถูกต้องงดงามเป็นศูนย์รวมใจ ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติแบบก่อสร้างป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และพระแท่นประดิษฐานพระพุทธเปิดโลกอีสานล้านช้างเมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 ที่ผ่านมา โดยในการออกแบบก่อสร้างป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ดังกล่าว กลุ่มศิษย์เก่ารวมใจ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เห็นว่าจะเป็นศูนย์ปูชนียสถานสำคัญ ในการร้อยความสัมพันธ์ ความผูกพัน และสร้างพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมสำคัญของภาคอีสาน จึงได้มีมติจัดสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลกจำลอง รุ่นเปิดโลกรับทรัพย์ รุ่นแรก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำคณะ โดยมีความเชื่อว่าจะมีพุทธคุณต่อผู้ที่เคารพบูชา มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง หน้าที่การงานก้าวไกล และเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิต

ด้าน ดร.เชวงศักดิ์ พลลาภ ศิษย์เก่าสาขาวัฒนธรรมศาสตร์ กล่าวว่าในการก่อสร้างป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และจัดสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลกจำลอง รุ่นเปิดโลกรับทรัพย์ ดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้คณะศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลวงการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ร่วมบูชา เพื่อหางบประมาณสมทบการก่อสร้าง โดยเปิดเช่าบูชาองค์จำลองขนาดสูง 20 นิ้ว จำนวน 499 องค์ ซึ่งพระพุทธรูปปางเปิดโลกรุ่น “เปิดโลก รับทรัพย์” มีลักษณะงดงามทั้งด้านพุทธศิลป์และพุทธคุณ ทั้งนี้ ได้ประจุยันต์หัวใจเศรษฐี อธิษฐานได้สมใจปรารถนาทุกประการ โดยผ่านการปลุกเสกและประกอบพิธีพุทธาภิเษกจากพระเกจิสมณศักดิ์หลายรูป จึงเชื่อว่าจะเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่ง ที่นำความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่สักการะบูชา และผู้ที่มีไว้บูชา อย่างไรก็ตาม สำหรับพระพุทธเปิดโลกอีสานล้านช้าง ที่ประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะวัฒนธรรมศาสตร์แห่งนี้ ยังจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองมหาสารคามอีกด้วย โดยเปิดกว้างให้นักศึกษา ประชาชน ผู้เลื่อมใสศรัทธา เข้ามาสักการะกราบไหว้ เป็นที่พึ่งทางใจ เพื่อน้อมจิตอธิษฐานและเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

 

ข่าวที่น่าติดตาม