นายก.อบจ.ระยอง ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน

นายก.อบจ.ระยอง ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน

 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น3 ห้อง 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายศุภกฤต ขจิตวิชยานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาตากสินระยอง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายเศรษฐา บุตรหนู ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพสิน นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการรักษาการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ระยอง และคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.ระยอง ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ

โดยมีนายชุน ไพลินดีเลิศนายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน เป็นผู้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน
ด้วยสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน มีความประสงค์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน จำนวน 50 คน มาเยือนจังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทุเรียน มังคุด และผลไม้ต่างๆมากมาย ทั้งยังเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขต EEC มีนิคมอุตสาหกรรมและท่าเทียบเรือที่สำคัญหลายแหล่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนชาวจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรในองค์กรและบริหารจัดการที่ดี เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกันให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ในวันนี้ นายปิยะฯ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร อบจ.ระยอง
ทั้งนี้ นายมนตรีฯ ได้บรรยายพิเศษถึงวิสัยทัศน์ของ นายก อบจ.ระยอง เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ตามนโยบาย 8 ด้าน ในการสนับสนุนจังหวัดระยอง พัฒนาจังหวัดระยองในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก(EEC) ระยะที่2 พ.ศ.2562-พ.ศ.2569 ที่จะมีเม็ดเงินการลงทุนสูงถึง 650,000ล้านบาท และจะมีตำแหน่งงานเกิดขึ้นถึง 500,000 ตำแหน่ง ในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นโอกาสทองของนักลงทุนจีน ที่จะมาสร้างโอกาสในการทำธุรกิจในจังหวัดระยอง รวมถึงโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่EEC
ต่อด้วยการรับชมวิดีทัศน์จากสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีนและมีการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นเรื่องการค้าและการลงทุนในจังหวัดระยอง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนจีน ในทุกมิติ จากนั้น ได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึก พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน