ตราด-จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพฟื้นฟูการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ

ตราด-จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพฟื้นฟูการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ.ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติทางนํ้า ที่บริเวณหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายอาทิตย์ หนองแพ ประธานอาสาสมัครสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีจัดการอบรมฟื้นฟูการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางนํ้า โดยมีนายขันติภัทร์ กาหวัง หัวหน้ากู้ชีพสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด เป็นครูฝึกและวิทยากร พร้อมนายแสงทิพย์ พรมอักษร ปลัดอําเภอคลองใหญ่ และสมาชิกกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่และตราดเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางนํ้า การปฐมพยาบาลในลักษณะต่างๆตามอาการ การนำพาผู้บาดเจ็บ

สมมุติเกิดเหตุนักท่องเที่ยวถูกคลื่นซัดออกจากชายฝั่งห่างจากฝั่งประมาณ 600 เมตร จํานวน 5 ราย มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย บาดเจ็บ 4 ราย หมดสติ 2 ราย อีก 2 ราย รู้สึกตัวดี จากนั้นได้แจ้งไปขอความช่วยเหลือจากสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่ทันที พร้อมด้วยเรือตรวจการณ์ของสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่ พร้อมชุดปะดานํ้าออกให้การช่วยเหลือทันทีและประสานหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งผู้บาดเจ็บไปรักษายังโรงพยาบาลต่อไปได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ

โดยการปฐมพยาบาลตามอาการพร้อมขอความช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนการช่วยเหลือทางทะเลโดยมีหน่วยกู้ภัยทะเลเป็นฐานปฏิบัติการ ได้เต็มกำลังความสามรถหัวข้อการอบรมเป็นหลักสูตรสำหรับอบรมอาสาสมัครและประชาชนที่มีจิตอาสาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล/ทางน้ำ การปฐมพยาบาลในลักษณะต่างๆตามอาการ การนำพาผู้บาดเจ็บ พร้อมประสานหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งผู้บาดเจ็บไปรักษายังโรงพยาบาลต่อไปได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หลังฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูการช่วยเหลือทางทะเลเสร็จ นายแสงทิพย์ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ได้มอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก