ปราจีนบุรี-มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากโควิค19

ปราจีนบุรี-มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากโควิค19

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่อาคารเอนกประสงค์ มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี นางจินตนันท์ สดศรีสุวรรณ ประธานมูลนิธิและกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (กรุงเทพฯ) ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ภายใต้โครงการส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด19


นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ กล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (กรุงเทพฯ) ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 มาตั้งแต่มีการแพร่ระบาด จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว และจะยังคงออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องไปอีก หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มดีขึ้น ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ก็จะมีโครงการช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน และขาดแคลนทุนทรัพย์จากปัญหาโควิด19 โดยจะมีการจัดคาราวานสิ่งของเครื่องใช้ รวมไปถึงทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือในคราวต่อไป


ทางด้านนางจินตนันท์ สดศรีสุวรรณ ประธานมูลนิธิและกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน กล่าวขอคุณที่ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (กรุงเทพฯ) ได้ร่วมนำสิ่งของมาช่วยเหลือพี่น้องชาวปราจีนบุรี โดยทางมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวปราจีนบุรีมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทั้งรับ-ส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19 ย้ายร่างผู้เสียชีวิตเพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนา รวมไปถึงการช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภค โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทางอาสาสมัครกู้ภัยฯต้องมีความเข้มงวดในเรื่องของการป้องกันตนเองขณะออกปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ และในวันนี้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (กรุงเทพฯ) ได้นำสิ่งของมาช่วยเหลือจำนวน 300 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 105,000 บาท

/////////ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา 096-3148288

ข่าวที่น่าติดตาม