กองทัพเรือ ร่วม จว.ชุมพร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาภากร

กองทัพเรือ ร่วม จว.ชุมพร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาภากร

 


กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ จว.ชุมพร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จว.ชุมพร
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันนี้ประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสาจาก ทัพเรือภาคที่ 1 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เรือหลวงเจ้าพระยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รวมถึงเรียนเชิญ ประชาชนจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลหาดทรายรี เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 รวม 200 นาย ร่วมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดพื้น เช็ดถู ภายในและบริเวณโดยรอบศาลพระตำหนักฯ รวมถึงบริเวณหาดทรายรี


ในส่วนของกิจกรรมบริจาคโลหิต ได้ประสานกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมกับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เดินทางมารับบริจาคโลหิต จากกำลังพล ทัพเรือภาคที่ 1 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เรือหลวงเจ้าพระยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประชาชนทั่วไป รวมจำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 12,600 มิลลิลิตร เพื่อเป็นโลหิตสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ต่อไปด้วย


ทั้งนี้ในวันที่ 19 พ.ค.65 ทางจังหวัดชุมพร ร่วมกับกองทัพเรือ และมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี จะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วน ร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ในโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น คือ กิจกรรม “น้อมรำลึก “เสด็จเตี่ย” ณ หาดทรายรี 100 ปีไม่มีลืม” โดยมี พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ ใต้ต้นหูกวาง พิธีวางศิลาฤกษ์กระโจมไฟกรมหลวงชุมพร และเรือนหมอพร การยิงสลุตถวายโดยเรือหลวงจากกองทัพเรือ การรำถวายสักการะศาลกรมหลวงชุมพรฯ โดยนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ใน จว.ชุมพร การแสดงแฟนซีดลิวจาก รร.ชุมพลทหารเรือ และสุดท้ายจะร่วมกันแสดงออกถึงพลังศรัทธา ที่มีต่อพระองค์ด้วยการร่วมกันขับร้องเพลงพระนิพนธ์ถวายพระองค์ และเพื่อแสดงให้เห็นว่า 100 ปี ก็ไม่ลืม ในการนี้ขอเชิญทุกท่านเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันในวันดังกล่าวโดยพร้อมกันตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645