ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ขัดขวางการพัฒนาอาหารข้างทางในอูลานบาตอร์

ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ขัดขวางการพัฒนาอาหารข้างทางในอูลานบาตอร์

อูลานบาตอร์/ มองโกเลีย- O.Bilguun เรียกร้องให้มีการประสานงานโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเมืองหลวงของมองโกเลียของอูลานบาตอร์เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ที่มีธุรกิจใน Street Food

O.Bilguun กล่าวว่ามีผู้สมัครมากกว่า 600 คนเพื่อเป็นสมาชิกของ Street Food Association แต่จะเลือกผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย เช่น ผู้ผลิตอาหารริมทาง ร้านอาหาร โรงอาหาร และอุตสาหกรรมมาตรวิทยามาตรฐาน “มากกว่า 600 คนที่ต้องการลงทะเบียนกับ Street Food Association มีมากกว่า 600 ครัวเรือนที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้ เราไม่สามารถรับใบสมัครได้มากกว่า 600 รายการ เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เท่านั้นที่สามารถเป็นสมาชิกได้”

เจ้าของรถยนต์แห่งที่ 3 ของสถานีอาหารกล่าวว่า เขาใช้วัสดุแช่แข็งที่เตรียมจากโรงงานมาปรุงอาหารต่อหน้าลูกค้าโดยตรง
O.Bilguun กำลังทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานร่วมกันสำหรับการพัฒนาการผลิตอาหารข้างทาง และเพื่อชี้แจงตำแหน่งของพื้นที่สาธารณะที่สามารถให้บริการได้

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของ Food Station ของเมืองซึ่งก่อตั้งโดย O.Bilguun มีเครื่องทำอาหารเคลื่อนที่ 3 เครื่องพร้อมบริการเคลื่อนที่มาตรฐาน และสามารถรองรับได้ 400-450 คนต่อวัน การสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยและการให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ธุรกิจการค้าอาหารและการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นความต้องการหลักในการสนับสนุนธุรกิจอาหารริมทาง “โดยทั่วไป อาหารข้างทางจะดีมากในฤดูร้อน ฉันมาทานอาหารเที่ยง บริการและการสื่อสารของชุมชนนี้รู้สึกดีมาก” โนมิน พลเมืองของเมืองกล่าว

 

ที่มา A24 News Agency

ข่าวที่น่าติดตาม