สตูล เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาและการสต็อกปุ๋ยเคมี

สตูล เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาและการสต็อกปุ๋ยเคมี

วันนี้ 16 มี.ค. 2565 นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบราคา การสต็อกปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรอำเภอควนโดน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรอำเภอควนกาหลง จำกัด พบว่าปุ๋ยมีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ราคาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปรับสูงขึ้น และไม่พบการสต็อกปุ๋ยเคมี


นายอดุลย์ หลีเส็น ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอำเภอควนโดน จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นสร้างภาระเพิ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ทำให้ยอดขายลดลงถึงร้อยละ 50 โดยแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในเรื่องของปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชภาคอุตสาหกรรมจะมีราคาขึ้นสูง 2-3 เท่า โดยเฉพาะแม่ปุ๋ยทุกสูตร ไม่ว่าจะเป็น 0-0-60 , 21-0-0 , 16-0-0 และมีแนวโน้มขาดตลาดอีกด้วย ทำให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง จึงขอฝากถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องราคาปุ๋ยอย่างจริงจัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรต่อไป


นางเจริญศรี อินทสโร ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอำเภอควนกาหลง จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์ราคาปุ๋ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบเท่าตัว แต่ขณะนี้ผลผลิตด้านการเกษตร อาทิ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มีราคาดีราคาสูง รวมถึงมีฝนตก ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอควนกาหลงยังมีกำลังซื้อปุ๋ยได้ แต่หากอนาคตคาดการณ์ว่าราคาปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมอีก จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนแน่นอน


ด้านนางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสำรวจตลาดราคาปุ๋ยและการสต็อกปุ๋ยเคมี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ข่าวที่น่าติดตาม