เลย – ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.3 ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมชายแดนแม่น้ำโขง ในพื้นที่

เลย – ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.3 ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมชายแดนแม่น้ำโขง ในพื้นที่
………………………………………………………

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วย คุณพัชราวดี สวนแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 3 และคณะ ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้น้อง ๆ เด็กนักเรียน จำนวน 43 คน และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ ต.หาดคำภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กไทยถิ่นทุรกันดารที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา อีกทั้ง ยังเป็นการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มและสร้างบรรยากาศ ที่แสนอบอุ่น และส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย มอบอุปกรณ์กีฬาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ความเสียสละ และความมีน้ำใจต่อกัน

เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 2103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ในโอกาสนี้ ได้ให้โอวาทโดยเน้นย้ำการขจัดภัยคุกคามของประเทศชาติทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างความปลอดภัย และเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส พร้อมทั้งให้ข้อห่วงใยในการปฏิบัติงานและการป้องกันตนเองในห้วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.ฉก.ทพ.21/ผบ.บก.ควบคุมที่ 3 และคุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กรม ทพ.21 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 3 และคณะได้เดินทางมอบพันธ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 4,000 ตัว สนับสนุนโครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีจากการได้รับประทานโปรตีนจากเนื้อปลา ขณะเดียวกันยังมีความรู้ด้านการเลี้ยงปลานำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตต่อไป

เดินทางไปตรวจเยี่ยม กองบังคับการควบคุมที่ 3 (หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 ) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจ, ความคืบหน้าการพัฒนาและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ตามแนวทางของผู้บัญชาการทหารบก, แนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ โดย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้เน้นย้ำการขจัดภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศชาติทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างความปลอดภัย เน้นการบูรณาการด้านการข่าวในพื้นที่รวมไปถึงการบูรณาการด้านการข่าวกับประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อร่วมกันป้องการกระทำผิดกฏหมาย เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันชายแดน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังป้องกันชายแดน ทั้งภารกิจในการป้องกันประเทศ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน ภารกิจสกัดกั้นยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสิ่งผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ การใช้เครื่องมือพิเศษ การตรวจสอบในทุกการกระทำผิดตามแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้านในมาตรการเฝ้าระวังการกระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรม ตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สู่พื้นที่ตอนในต่อไป โดยมี พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และ คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กรม ทพ.21 พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
*****************************************

ภาพ/ข่าว พรพิพัฒน์-เดวิท โชคชัย 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม