สตูล บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อตรวจสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานของแรงงานประมงทะเลในเรือประมง ให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิกฎหมาย

สตูล บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อตรวจสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานของแรงงานประมงทะเลในเรือประมง ให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิกฎหมาย

 


วันนี้ 15 มี.ค. 2565 ศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสตูล บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมง เพื่อตรวจสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานของแรงงานประมงทะเลในเรือประมง ให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิกฎหมาย ณ บริเวณปากร่องน้ำปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล


สำหรับการตรวจเรือประมงในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำเรือของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) ออกตรวจแรงงานในเรือประมงในทะเล ซึ่งมีทั้งกรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อที่จะสกัดกั้นและเป็นการป้องปราม ของการค้ามนุษย์ ในเรื่องของแรงงานประมงว่าได้ทำถูกต้องตามระเบียบของทางราชการกำหนดไว้หรือไม่ อย่างเช่น การลงชื่อ การแจ้งบุคคล ที่เข้าออกไปทำการประมง ซึ่งได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำ และเรือปั่นไฟ จำนวน 1 ลำ

โดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบเป็นสัญชาติไทย และผู้ประกอบการเจ้าของเรือให้ความร่วมมือในการตรวจเอกสารสิทธิ์ของลูกเรือเป็นอย่างดี สรุปผลการตรวจเรือฯ ไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด การตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบประกาศนียบัตรคนใช้ ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ และที่เกี่ยวข้อง เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมาย และการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย แต่อย่างใด


ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวขอความร่วมมือชาวประมงให้ช่วยกันรักษามาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของลูกเรือหรือแรงงาน และความปลอดภัยของเรือ ให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อช่วยกันรักษามาตรฐานของจังหวัดสตูลไปสู่ระดับสากลต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ข่าวที่น่าติดตาม