สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เถลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๙0 พรรยา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕”

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เถลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๙0 พรรยา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕”

ที่ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฯ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เถลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙0 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zo0m Meeting โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการแถลงข่าว นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย​

 

ข่าวที่น่าติดตาม