สมุทรปราการ-สดจากสวน!! มหกรรม “วันมะม่วงน้ำดอกไม้ สมุทรปราการ”11-13 มีนาคม 2565 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจสุวรรณภูมิ บางพลี

สมุทรปราการ-สดจากสวน!! มหกรรม “วันมะม่วงน้ำดอกไม้ สมุทรปราการ”11-13 มีนาคม 2565 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจสุวรรณภูมิ บางพลี

 


ที่บริเวณลาน ชั้น 1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม”วันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” ประจำปี 2565 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โดยมี นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายจักรวาล อนุชิตพรชัย ตัวแทนผู้จัดการศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ พร้อมทั้ง กล่าวให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยภายในงานมีกลุ่มผู้เพราะปลูกมะม่วงสมุทรปราการ ต่างนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประเภท มะม่วงเข้าร่วมการประกวดและนำมาจัดจำหน่ายภายในงานนี้อีกด้วย


จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และบำรุงรักษาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพเพื่อการค้า และเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการสร้างแบรนด์มะม่วงน้ำดอกไม้ ผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

สาเหตุที่มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่อื่น เนื่องด้วย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่งติดกับทะเลอ่าวไทย โดยมี แม่น้ำเจ้าพระยา และลำคลองระบายน้ำขนาดใหญ่หลายสาย ไหลผ่านในเขตอำเภอต่าง ๆ ก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาดังกล่าว.จึงได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง.เกิดระบบนิเวศ.3.น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ซึ่งการที่แม่น้ำเจ้าพระยา และลำคลองต่าง ๆ ไหลผ่าน ได้นำพาแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชมาสะสมเกิดตะกอนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีรสชาติที่อร่อยและโดดเด่นกว่ามะม่วง จากแหล่งผลิตอื่น ๆ ดังนี้ 1. ผลอวบกลม ปลายผลเรียวแหลม 2. ผิวเนียน นวล สวย 3. เปลือกบางมาก สีเหลืองอมเขียว 4. เนื้อแน่นเนียนละเอียด สีจำปา ไม่มีเสี้ยน 5. เมล็ดเล็กลีบแบน 6. รสชาติหวานจัด ความหวานประมาณ 18 – 23 องศาบริกซ์ และ 7. มีกลิ่นหอมน้ำดอกไม้

สำหรับ ภายในงานพบกับการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ จากสวนโดยเกษตรกรผู้ผลิตชาวสมุทรปราการโดยตรง ให้ได้ลิ้มรสชาติความหวานหอมอันเป็นเอกลักษณ์ และสามารถเลือกซื้อมะม่วงพันธ์ต่างๆ รวมไปถึงผลิคภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง อาทิ เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง มะม่วงน้ำปลาหวาน ไอศกรีมมะม่วง มะม่วงกวน มะม่วงแช่อิ่ม และต้นพันธ์มะม่วง เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรมะม่วง การประกวดมะม่วงชนิดต่างๆ และมะม่วงแปลรูป กว่า 10 รายการ ได้แก่ การประกวดมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงมันทั่วไป มะม่วงผลใหญ่ มะม่วงน้ำปลาหวาน มะม่วงแช่อิ่ม ตลอดจน การประกวดข้าวเหนียวมูน การประกวดน้ำมะม่วง ยำมะม่วง การประกวดน้ำพริกมะม่วง และกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลสินค้าราคาพิเศษ ทุกวัน

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม