นราธิวาส-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ที่ จ.นราธิวาส

นราธิวาส-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ที่ จ.นราธิวาส

 

วันนี้ (11 มี.ค.65) พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ อาทิ พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ที่ด่านศุลกากร อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ นายอติสันติ์ ภูวพิพัฒนวงศ์ นายด่านศุลกากรตากใบ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ ในพื้นที่จากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส (ฉก.นราธิวาส) และรับทราบรายงานสภาพเศรษฐกิจการค้าขายบริเวณด้านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ด้านอำเภอตากใบ ซึ่งมีช่องทาง เข้า-ออก โดยมีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง จุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง และช่องทางธรรมชาติ จำนวน 26 จุด มีแนวลำน้ำโก-ลกกั้นเขตแดน หลังจากนั้นได้เดินทางโดยเรือตรวจการณ์ไปตามลำน้ำโก-ลก เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชน ดูแลป้องกัน สกัดกั้น ยับยั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การขนสินค้าหลีกเลี่ยงภาษี การค้ายาเสพติด สภาพพื้นที่ภายหลังน้ำลดจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลอดจนการควบคุมคัดกรองบุคคลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทุกหน่วยในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันดูแล ตามเส้นเขตแดนทางน้ำระยะทาง 106 กิโลเมตร ด้วยการประสานความร่วมมือ และบูรณาร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า มาตรวจครั้งนี้มาเยี่ยมติดตามการดำเนินการเรื่องของการจัดระเบียบชายแดน เพื่อมาดูเรื่องความมั่นคงทางชายแดน ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบนโยบายที่จะสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะเรื่องการลักลอบหนีเข้าเมืองเข้ามาแบบผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน และที่สำคัญเรื่องของการค้าชายแดนโดยเฉพาะด่านตากใบเป็นอีกหนึ่งด่านที่ติดกับชายแดนไทยมาเลเซียถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องการค้าชายแดนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะการค้าระหว่างประเทศสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และระหว่างประเทศ

ซึ่งได้มีการดำเนินการเรื่องนี้เพื่อจะสร้างมูลค่าการค้าชายแดนในพื้นที่ตากใบให้ดีขึ้น อีกทั้งได้ไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่าน เพื่อดูเเลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฝากนำความห่วงใยมาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในพื้นที่ ที่ปฎิบัติงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความเสียสละอดทนเป็นอย่างดี มาโดยตลอดอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม