ชุมพร – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรให้การสนับสนุนโครงการชากระท่อมก้านแดงชุมพร

ชุมพร – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรให้การสนับสนุนโครงการชากระท่อมก้านแดงชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=g8obhGpW6X4[/embedyt]

    วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรให้การสนับสนุนโครงการชากระท่อมก้านแดงชุมพร พบกับว่าที่ร้อยตรี ดร. นิพนธ์  ภู่พลับ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และครูที่ปรึกษา โครงการ นางสาวพัชราภรณ์  กัลชนะให้การสนับสนุน นักศึกษา นายกู้ชาติ    ม่วงขาวระดับชั้นปวช. ปีที่ 2      นางสาวพรธิดารัตน์   ไทยทวี ระดับชั้น ปวช.ปีที่   2 จัดทำโครงการชากระท่อมก้านแดงชุมพร  เพื่อให้กับนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการทำโครงการ   ชากระท่อมก้านแดงชุมพร ให้มีความชำนาญเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต เป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  มีความรับผิดชอบในการทำงาน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาสมาชิกให้เกิดแนวความคิดในการบูรณาการความรู้ และทักษะวิชาชีพจากการเรียน จนเกิดทักษะและประสบการณ์

นางสาวพัชราภรณ์  กัลชนะกล่าวว่า นักศึกษาสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้ดำเนินโครงการชากระท่อมก้านแดงชุมพรโดยจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning. PBL)ขึ้นมา เพื่อนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้บูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีพจากการเรียน นำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ทำให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะอาชีพ มีการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ มีรายได้ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิพนธ์  ภู่พลับ เปิดเผยว่า  ปัจจุบันโรคภัย ไข้เจ็บ มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนทุกคนในสังคม การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ สำนวนคุ้นหูที่หลายคนมักคุ้นชิน จะว่าไปก็คงจะจริงตามนั้น เนื่องจากการป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งนั้นมักบั่นทอนทั้งกาย ใจ และเงินในกระเป๋า  และยังทำให้คนใกล้ชิดต้องพลอยเป็นห่วงอีกด้วย  ทางสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้เห็นถึงประโยชน์ของพืชสมุนไพรใบกระท่อม ที่ได้รับการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 “ใบกระท่อม” ถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านในการนำพืชมาใช้รักษาอาการต่างๆ ในสมัยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้ โดยในปัจจุบันมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชกระท่อม ที่สามารถนำมาสกัดใช้ในทางสุขภาพได้ โดยมีสรรพคุณทางยา ช่วยรักษาโรคบิด ท้องเสีย ท้องเฟ้อ และอาการมวนท้องบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายใช้บดทำเป็นยาสมุนไพรสำหรับพอกรักษาแผลแก้นอนไม่หลับ ช่วยระงับประสาท คลายวิตกกังวลช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า รักษาระดับพลังงาน ทำงานได้นานขึ้น

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม