ปทุมธานี-คัดเลือกลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี “รักบัว”

ปทุมธานี-คัดเลือกลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี “รักบัว”
**********************

 


เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้ประชาสัมพันธ์ลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ชื่อลายผ้า : รักบัว ออกแบบโดย นางสาวสุกฤตา หิรัณยชวลิต ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้จากตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และความหมายของธงประจำจังหวัดปทุมธานี โดยมีแนวคิดในการออกแบบ คือ การนำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างดอกบัวหลวงที่เป็นดั่งชื่อจังหวัด รวงข้าวผลผลิตทางการเกษตรกรรมของจังหวัด ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ สายน้ำเจ้าพระยาที่เป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน และยังเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวปทุมธานีมาจนถึงทุกวันนี้ และความรักท้องถิ่น ความสามัคคีเป็นปึกแผ่น โดยไม่แบ่งแยกกลุ่มชนเชื้อสายต่างๆ

ซึ่งเห็นได้จากมือ 2 ข้าง ที่ประกบต่อกันเป็นหัวใจ มือข้างหนึ่งสื่อถึงคนไทย และอีกข้างสื่อถึงกลุ่มชนเชื้อสายต่างๆ มาออกแบบเป็นภาพกราฟิกลายผ้า ใช้สีน้ำเงินแทนพระมหากษัตริย์ สีฟ้าแทนสายน้ำเจ้าพระยา สีขาวแทนศาสนา และสีชมพูแทนดอกบัวหลวง นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้ลายผ้าแบบทาร์ทัน (Tartan) ร่วมกับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นลายผ้าร่วมสมัย
ทั้งนี้ สามารถผลิตด้วยการทอ การพิมพ์ลาย หรือ เทคนิคอื่นๆ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ อาทิ ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน กระดาษห่อของขวัญ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม