#แม่ฮ่องสอน# เลขานุการคณะกรรมาธิการ ปปช.สภาผู้แทนราษฎรฯ รับเรื่องร้องทุกข์ของชาวแม่สะเรียง..

#แม่ฮ่องสอน# เลขานุการคณะกรรมาธิการ ปปช.สภาผู้แทนราษฎรฯ รับเรื่องร้องทุกข์ของชาวแม่สะเรียง..

วันที่ 27 มกราคม 2565 ที่อาคารรัฐสภาฯ นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เข้าพบนาย อุดร โพธิ์ม่วง เลขานุการคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรฯ โดยได้มอบข้อมูลและหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านในเขตอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากหน่วยงานต่างๆของรัฐหลายหน่วยงาน มีหลายๆเรื่องของชาวบ้านที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ทั้งที่ชาวบ้านมีความจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ที่อยู่อาศัย สภาพความเป็นอยู่ ไฟฟ้าที่ยังเข้าไม่ถึง การรักษาพยาบาล การป้องกันโควิด ปัญหายาเสพติด ฯลฯ โดยยกตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลัง ไม้แต่ละต้นอายุเป็นร้อยๆปี สถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นหน้าเป็นตาของชาวแม่สะเรียง แต่ถูกไฟไหม้ตั้งแต่ปี 2558 อำเภอและ จังหวัดกลับมาซ่อมแซมด้วยไม้ฝาเชอร่า มันใช่หรือไม่? กับของคู่บ้านคู่เมือง โดยเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ทำเรื่องของบประมาณมาซ่อมแซมใหม่ให้เหมือนดังเดิมมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ได้รับการเพิกเฉยทั้งอำเภอและจังหวัด จึงต้องนำข้อมูลเชิงลึกมอบให้คณะกรรมาธิการ ปปช.ได้รับทราบ เพื่อที่จะได้เรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงในเรื่องต่างๆให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง ส่วนถ้ามีผู้กระทำผิดก็ต้องได้รับโทษ โดยเลขานุการคณะกรรมาธิการ ปปช.ได้ฝากเรียนพี่น้องชาวแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ว่าหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดๆจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้ส่งเรื่องมาได้ที่ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรฯ หรือฝากเรื่องผ่าน นางสุภิญกัลย์ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) มาก็ได้ โดยทุกๆปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไขและต้องได้รับความเป็นธรรมกลับไป..

ข่าวที่น่าติดตาม