เปิดร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนนายเรือ ให้กำลังพลและครอบครัวมีความสะดวก สุขใจ และปลอดภัย

เปิดร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนนายเรือ ให้กำลังพลและครอบครัวมีความสะดวก สุขใจ และปลอดภัย

 


พลเรือโทชาติชาย ทองสะอาดผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธี เปิดร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนายเรือ โดยมี รศ.​ ดร.วัชรีวรรณ​ ทองสะอาด ภริยา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ ร่วมพิธีฯ ณ สโมสรโรงเรียนนายเรือ บริเวณบ้านพักข้าราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนนายเรือ เป็นหนึ่งในนโยบายของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านสวัสดิการและสุขภาพ โดยกำหนดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและสินค้าเพื่อสุขภาพ


นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องจากกำลังพลและครอบครัวจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อของในตลาดชุมชนเมือง ที่มีพื้นที่เสี่ยง ซึ่งร้านค้าสวัสดิการฯ นี้เป็นร้านค้าที่เปิดให้บริการเฉพาะกำลังพล และครอบครัว และมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงเป็นร้านค้าเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลและครอบครัว มีความสะดวก สุขใจ ปลอดภัย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม