ปทุมธานี-ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ปทุมธานี-ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
************************

 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการปรับภาพลักษณ์กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นกระทรวงกึ่งเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นส่งเสริมการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น

และการเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อาทิ ชุมชนคุณธรรมวัดศาลาแดงเหนือ ชุมชนคุณธรรมวัดบางหลวง ชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม ชุมชนคุณธรรมวัดคูบางหลวง อนุกิจวิธูร ซึ่งมีกิจกรรมอบรมและสาธิตการทำภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เช่น ขนมกง กาละแม ข้าวต้มลูกโยน หมูแนม ขนมจีนกรอบ ข้าวคลุกกะปิ ทอดมัน ขนมเค้กส้ม ยำมะม่วงสูตรตำรับชาวไทยเชื้อสายรามัญ (มอญ) เป็นต้น

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม