กองทัพเรือ ส่งอากาศยานสำรวจ น้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อใต้ทะเลนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน

กองทัพเรือ ส่งอากาศยานสำรวจ น้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อใต้ทะเลนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน

 

วันที่ 26 ม.ค.65 เวลา 13.30 น. พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) มีน้ำมันดิบรั่วไหล จากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบ กลางทะเล บริเวณละติจูด 12 องศา 29.3 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 101 องศา 11.76 ลิปดาตะวันออก ในพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งทางบริษัท แจ้งว่าสามารถควบคุมและหยุดการรั่วไหลได้แล้วเมื่อเวลา 00.18 น. ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมควบคุมมลพิษ รวมถึง กองทัพเรือ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง


โดยในขณะนี้ กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ ทัพเรือภาคที่ 1 ส่ง เครื่องบินลาดตะเวน ขึ้นบินสำรวจคราบน้ำมันทางอากาศ และจัด เรืลล กับเรือ ต.228 ออกตรวจสอบ คราบน้ำมันบนผิวน้ำ นอกจากนั้นได้จัด เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ขึ้นบินตรวจสอบทิศทางการรั่วไหลของคราบน้ำมัน รวมถึงนำสารเคมี DASIC international SLICKGONE ขึ้นไปโปรยบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ หน้าท่าเรือมาบตาพุด
นอกจากนี้แล้ว ยังได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมในการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ในการขจัดคราบน้ำมัน รวมถึงในขณะนี้ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ควบคุมปฏิบัติในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ 1 แล้ว (ศคปน.ทรภ.1) สำหรับในส่วนของการประเมินสถานการณ์ นั้น ขอให้ติดตามข่าวสารจาก กรมควบคุมมลพิษ ต่อไป


โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งยืนยันว่า กองทัพเรือ มีความพร้อมทั้งยุทโธปกรณ์และกำลังพลในการรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีการฝึกการขจัดคราบน้ำมันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ และในส่วนของยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ กองทัพเรือจัดเตรียม ก็สามารถนำมาปรับใช้กับ ภารกิจในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม