ลำปาง-จิตอาสา มทบ.32 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่าย บริหารจัดการเชื้อเพลิง ร่วมกันป้องกัน-แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ลำปาง-จิตอาสา มทบ.32 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่าย บริหารจัดการเชื้อเพลิง ร่วมกันป้องกัน-แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

 


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้วิทยากรจิตอาสา 904 และจิตอาสา มณฑลทหารบกที่32 ร่วมกับชุดปฏิบัติการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 32 พัฒนาค่าย ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ และบริหารจัดการเชื้อเพลิง

โดยนำเศษใบไม้กิ่งไม้ มาบดอัดเป็นแท่ง เตรียมการจำหน่ายให้กับโรงงานพลังงานทดแทน เเละปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ของจังหวัดลำปาง ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดลำปางถือเป็นจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ที่ต้องประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นประจำทุกปีเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน) ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเชิงรุกที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ทางหน่วยได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมรณรงค์ในการพัฒนาค่าย ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ และบริหารจัดการเชื้อเพลิงขึ้นภายในหน่วยทหาร

#มณฑลทหารบกที่ 32#ร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดลำปาง#ทหารเป็นที่พี่งของประชาชนในทุกโอกาส

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม