ชุมพร – พ่อเมืองชุมพรจัดโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อประชาชนจังหวัดชุมพร

ชุมพร – พ่อเมืองชุมพรจัดโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อประชาชนจังหวัดชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JRIPO2fsxaY[/embedyt]

วันที่ 25 มกราคม2565  เวลา 09.00น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานเปิดโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อประชาชนจังหวัดชุมพร ปี 2565  พร้อมกับ คลังจังหวัดชุมพร  เกษตรจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  พัฒนาการจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าครองชีพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพื่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรได้ตามความเหมาะสม

นายโชตินรินทร์ เกิดสม กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ผมในนามผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ประชาชนจังหวัดชุมพร ที่ส่งผลให้ประชาชนบางรายไม่มีรายได้หรือมีรายได้ลดลง ประกอบกับยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน ทำให้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ จึงได้จัดโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อประชาชนจังหวัดชุมพร ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์ม ไข่ไก่ ข้าวสารหมูเนื้อแดง น้ำปลา ปลากระป๋อง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน และเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพได้เป็นการชั่วคราว

ธนากร โกศลเมธีรายงาน ชุมพร

ข่าวที่น่าติดตาม