ศรชล.ภาค 1 และ ศคท.จว. ตรวจสอบอัตลักษณ์เรือล็อค

ศรชล.ภาค 1 และ ศคท.จว. ตรวจสอบอัตลักษณ์เรือล็อค

 


ตามสั่งการ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 ให้ ศรชล.จว. และ ศคท.จว. ตรวจสอบอัตลักษณ์เรือล็อคที่มีลักษณะจมไม่เห็นตัวเรือ ในพื้นที่จังหวัดตนเองนั้น
ในส่วนของ จังหวัดสมุทรปราการ มีเรือล็อคที่จมไม่เห็นตัวเรือทั้งสิ้น 3 ลำ โดยเมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 ได้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ตรวจสอบอัตลักษณ์เรือ มีผลการตรวจสอบดังนี้
– ลำที่ 1 เรือ ก.กาญจนา จมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือท้ายซอยราษฎร์บูรณะ 11 ความลึก 10 เมตร ส่งนักประดาน้ำกรมเจ้าท่า ตรวจสอบแล้ว แต่ทัศนวิสัยจำกัดเนื่องจากน้ำขุ่น ไม่สามารถมองเห็นอัตลักษณ์เรือได้ จึงให้นักประดาน้ำตรวจสอบลักษณะตัวเรือตลอดลำ เปรียบเทียบแล้วตรงกับเรือ ก.กาญจนา ก่อนจม


– ลำที่ 2 เรืออำนาจเจริญ จมอยู่ในคลองสรรพสามิต ต.แหลมฟ้าผ่า ความลึก 7 เมตร ส่งนักประดาน้ำกรมเจ้าท่า ตรวจสอบแล้วแต่ทัศนวิสัยจำกัด เนื่องจากน้ำขุ่นไม่สามารถมองเห็นอัตลักษณ์เรือได้ จึงให้นักประดาน้ำตรวจสอบลักษณะตัวเรือตลอดลำ เปรียบเทียบแล้วตรงกับเรือ อำนาจเจริญ ก่อนจม
– ลำที่ 3 เรือลิ้มเจริญชัย 3 จมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนท้ายบ้าน ความลึก 3 เมตร สามารถมองเห็นอัตลักษณ์เรือตอกอยู่บริเวณเสาหัวเรือประมง ที่ยังโผล่ปริ่มน้ำ เปรียบเทียบแล้วตรงกับอัตลักษณ์ของเรือตามทะเบียน และได้ให้นักประดาน้ำกรมเจ้าท่า ลงดำตรวจสอบลักษณะตัวเรือตลอดลำ เปรียบเทียบแล้ว ตรงกับเรือนิ่มเจริญชัย 3 ก่อนจม ศรชล. ทุกนายจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคคี ความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด เพื่อผลประโยชน์ทางทะเลแก่ประชาชน และประเทศไทยต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม