ศรชล.ร่วม ศคท. ทต.เจ้าสำราญ และ กศน.เมืองเพชรบุรี จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ศรชล.ร่วม ศคท. ทต.เจ้าสำราญ และ กศน.เมืองเพชรบุรี จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

 


น.อ.จีระ มิตรดี รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี (ศรชล.จว.พบ.) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดเพชรบุรี (ศคท.จว.พบ.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง ภารกิจ หน้าที่ของ ศรชล. รวมทั้งบรรยายหัวข้อ “ทำไมต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล“ ให้กับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.เมือง จว.พบ. ทต.เจ้าสำราญ และประชาชน


ทั้งนี้นักศึกษา กศน.อ.เมือง จว.พบ. และผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในบทบาทหน้าที่ของ ศรชล.จว.พบ. มีข้อซักถามการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว.พบ. มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว.พบ. จากนั้นได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม