นราธิวาส-สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564​่

นราธิวาส-สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564​่

วันที่ 21 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาดฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565

ในการประชุมครั้งนี้ มีการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสต่อไป


ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม