นราธิวาส-ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส นำ ตำรวจจิตอาสา มอบรถเข็นวิลแชร์ 4 คัน พร้อมน้ำดื่ม ให้ผู้ป่วยติดบ้าน ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความปลาบปลื้ม ยินดีกับผู้ป่วยดังกล่าวเป็นอย่างมาก

นราธิวาส-ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส นำ ตำรวจจิตอาสา มอบรถเข็นวิลแชร์ 4 คัน พร้อมน้ำดื่ม ให้ผู้ป่วยติดบ้าน ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความปลาบปลื้ม ยินดีกับผู้ป่วยดังกล่าวเป็นอย่างมาก

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.เมืองนราธิวาส และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มอบรถเข็นวิลแชร์ 4 คัน พร้อมน้ำดื่ม ให้ผู้ป่วยติดบ้าน จำนวน 4 คน ได้แก่ นางชุนกุ๋ย พับสิทธิ์ อายุ 77 ที่อยู่ 15/2 ถ.ประชาพัฒนา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส , นางบุญ สุขเลี้ยง อายุ 87 ที่อยู่ 31 ซ.วัชรีบำรุง ถ.ณ นคร ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส , นางซีตี เปาะจิ อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 149/1 ม.10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส และนางแมะเยาะ สาและ อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 148/7 ม.10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่จะปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำความดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส จึงได้ตระหนักถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยติดบ้าน ผู้สูงอายุ จึงได้มอบรถเข็นวิลแชร์ 4 คัน ให้ผู้ป่วยติดบ้าน จำนวน 4 คน เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างตำรวจกับพี่น้องประชาชน สร้างความปลาบปลื้ม ยินดีกับผู้ป่วยดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม